Leefcirkels XL

Leefcirkels maken het mogelijk dat bewoners zich vrij kunnen bewegen in en rondom de zorginstelling. De grenzen van de leefcirkels worden bewaakt d.m.v. dwaaldetectie en preventie. Toegang kan automatisch worden verleent of zo nodig worden beperkt.

leefcircels dwaalpreventie dwaaldetectie