Integratie van Kadex innovatieve zorgtechnologie in het Dorp

De realisatie van Het Dorp in Arnhem, ruim 50 jaar geleden, was een grootse stap in de emancipatie van mensen met een beperking.

De uitgangspunten van toen zijn nog altijd actueel. Tegenwoordig speelt slimme inzet van technologie een grote rol. Zodat mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk kunnen leven en meedoen in de samenleving.

Bewoners van Siza kunnen zich met een veilig gevoel vrij bewegen met behulp van deze innovatieve zorgtechnologie. Geïntegreerde oplossingen zorgen ervoor dat ze zelfstandig kunnen wonen en bevorderen hun zelfredzaamheid. Ze hebben regie over hun eigen leven.

Door gebruik te maken van de Trackable input in de vernieuwde woonomgeving kunnen bewoners zonder handfunctie dan ook alles zelf bedienen zoals de gordijnen en de alarmen.

De alarmeringen oproepen zijn een grote vooruitgang in het leven van cliënten met ademhalingsondersteuning. Waar dat voorheen gekoppeld was aan de woning, kunnen ze nu in het hele gebouw alarmeren. Hun positie wordt direct doorgegeven aan de zorgmedewerker, die dan zo snel mogelijk ter plekke kan komen om de noodzakelijke ondersteuning te bieden. Dat zorgt voor een veilig gevoel bij de bewoners. Ook kunnen ze zich nu door het hele gebouw verplaatsen en dat geeft een gevoel van vrijheid.

 

Toegepaste Kadex technologie: